De Accrochages
De andere accrochages

17 SEPTEMBER - 13 DECEMBER

PAIR(s) stelt de ware geest van de kunstverzamelaar voor, nieuwsgierig en geleerd, maar vooral een liefhebber van het zeldzame, het unieke. Iemand die ongeacht tijdperken, trends of medium, op zoek is naar originele, vernieuwende en verrassende kunstwerken en objecten.

Pair_2Pair_1Pair_3Pair_4Pair_5Pair_6Pair_7Pair_8Pair_9

Deze tentoonstelling vormt dus een parcours langs het design van de twintigste eeuw, primitieve kunst, hedendaagse kunst, zestiende-eeuwse schilderkunst, Bauhaus ansichtkaarten en zelfs Japanse robots.
Ze doorkruist continenten als Afrika, Europa, Oceanië, Azië…
Ze raakt het ongewijde en het heilige.
Voor een frisse blik op deze objecten en kunstwerken werden ze soms gekoppeld door de kunstverzamelaars zelf, die uit twee families bestaan. Zo ontstond er een ongedwongen dialoog doorheen hun respectievelijke collecties.
Het is uiteindelijk een tocht die Maison Particulière aan haar publiek voorstelt als laatste tentoonstelling voor 2015; een echt persoonlijke, boeiende, aantrekkelijke en fascinerende reis.

Een woordje over de anonimiteit van de deelnemende kunstverzamelaars. Eerst en vooral, deze anonimiteit weerspiegelt hun discretie en bescheidenheid. Door de kunstwerken voor zich te laten spreken, tonen ze dat ze slechts de tijdelijke eigenaars zijn; onze tijd op aarde is van korte duur, maar de kunstwerken blijven bestaan. Kunstverzamelaars zijn “slechts” tussenpersonen in het liefdesverhaal tussen mens en kunst.

Het onderwerp en fundering van deze tentoonstelling schommelen tussen “twee tegengestelde polen”, zoals blijkt door de vraag van één van de deelnemers: “zijn we vrij in onze esthetische keuzes of worden ze eerder vooraf bepaald?”
Daarom besloten wij om twee families van verzamelaars samen te brengen om zo proberen te begrijpen hoe een passie kan worden gedeeld.
Om dit beter te illustreren, bevinden zich in het merendeel van de kamers van Maison Particulière kunstwerken die tot één familie behoren. Soms worden ze gekoppeld om het verband tussen hen te benadrukken.
Het is boeiend om te ontdekken hoe soms een gemeenschappelijke interesse de aandacht van twee generaties wekt en hoe het wordt overgebracht in objecten die elkaar aanvullen.
Het is eveneens fascinerend om te zien hoe een verslindende passie, zoals traditionele kunsten bijvoorbeeld, zo intens door vader en zoon kan beleefd worden.
En ten slotte, hoe indrukwekkend om te voelen dat deze verzamelaars geen terughoudendheid, noch beperkingen kennen in hun liefde voor kunst en het verlangen naar de verschillende facetten daarvan samen te brengen.

Spontaniteit is het woord dat het best de genodigde verzamelaars van Pair(s) omschrijft.
Deze spontaniteit is het resultaat van een geoefend oog, ontwikkeld vanaf de vroegste kindertijd, door “de schatten in de kamers van het Louvre opnieuw en opnieuw te bekijken”. Door te leven “omringd met mooie dingen, in een rijk intellectueel en artistiek universum” en uiteindelijk door “wat gemakkelijk is links te laten liggen en te leren focussen op wat ons uitdaagt”.

We kunnen het hier bijna hebben over “kunsteducatie”, over de openheid naar de wereld en haar rijkdommen. “Het gaat om continu op zoek gaan naar een persoonlijk pad van vrijheid en keuze. Om overtuigd te zijn dat we moeten blijven proberen te begrijpen, luisteren en niet beoordelen. Boven alles gaat het om het bewonderen van het enorme voorrecht van het leven omringd door objecten die de weg wijzen en ons beter maken”.

De bezoekers van Maison Particulière worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze verrijkende en verrassende tocht!De genodigden

  • 5 privé kunstverzamelaars