De Accrochages
De andere accrochages

15 SEPTEMBER - 17 DECEMBER

De bipolariteit van de man en de vrouw en van nul-en-één verenigen, bestaat in feite in het samen te brengen van elementen die niet tegengesteld zijn, maar onlosmakend verbonden zijn in hun combinatie.

Deze bipolariteit is niet alleen kenmerkend voor onze huidige maatschappij maar is tevens de fundamentele basis van ons informaticasysteem.

Feminite_1_siteFeminite_2_siteFeminite_3_site

Feminite_4_siteFeminite_5_siteFeminite_6_site

Maison_Particulire_Feminite_0.1_-_7Feminite_8_siteFeminite_9_site

De evolutie van het begrip vrouwelijkheid is nauw verbonden met de mutatie van ons communicatie systeem, informatie systeem en de verspreiding van vrouwelijkheidsbeelden.

Het assimileren van het begrip vrouwelijkheid met nul-en-één brengt ons naar de kern van het informatiesysteem dat alle wetenschap en technologie in de XXIste eeuw beheerst, maar verwijst tevens naar de bezorgdheid die in onze huidige samenleving leeft: vrouwelijkheid en natuur /cultuur, vrouwelijkheid en vrouw-object/ vrouw-strijder, vrouwelijkheid en de verwarring tussen gender en de openlijke erkenning, zowel door mannen als vrouwen, van hun vrouwelijkheid.

Féminité 0.1 is een poging om bestaande tegenstellingen en overeenkomsten aan te snijden die een reeks fundamentele vragen inzake identiteit doen rijzen.

Féminité kan niet gevat worden in één enkele accrochage en enkele visies, hoe fascinerend die nu al zijn.
0.1 is de belofte en het eerste luik van een serie verkenningen die Maison Particulière beoogt te ondernemen in de loop van de komende jaren.

Wij nodigden voor de tweede accrochage in Maison Particulière, Renaud Bergonzo, Joaquin Pecci, Alain Servais en Oda Jaune, een jonge kunstenares wiens universum ons boeit, uit, alsmede Victor Ginsburgh die ook voor deze accrochage een weerklank vond voor de kunstwerken in de literatuur.
Deze kunstverzamelaars, kunstenares en professor emeritus in de economie verdiepten zich samen met ons in het  veelomvattende en krachtige thema «Féminité 0.1»  en stelden ons hun persoonlijke en soms verwonderende visies voor.

Renaud Bergonzo, franse kunstverzamelaar en vennoot van de Parijse galerij Acte2, wenst met zijn keuze de oorspronkelijke visie aangaande vrouwelijkheid te confronteren met onze wereld die zich «vervrouwelijkt?»: «De visie aangaande vrouwelijkheid evolueert met de tijd en door toedoen van de filterende blik van kunstenaars en neemt aldus verschillende vormen aan: gaande van de voorstelling van «voedstermoeders» met rustgevende en royale vormen, tot gefantaseerde vrouwen die alle band met de werkelijkheid hebben verloren door toedoen van Photoshop© of zelfs scalpels...»

Oda Jaune, jonge kunstenares, leidt ons in haar universum in aan de hand van een serie uiterst persoonlijke schilderijen waar het begrip féminité wordt opgeroepen «door de transformatie van de ene vorm in de andere, een beginsel dat diep ingebed is in het creatief proces en onlosmakend verbonden is met pijn, met het glijden naar het onbewustzijn …. en zeker met het ontastbare!»

Joaquin Pecci, handelaar-expert in de primitieve kunsten, biedt ons de mogelijkheid de eeuwenoude geïdealiseerde voorstellingen van de vrouwelijke karaktertrekken te onderzoeken: pure esthetiek, schoonheid, moederschap, en vruchtbaarheid worden toegelicht aan de hand van buitengewone Afrikaanse beeldhouwwerken. Hij betoont eer aan «de oorspronkelijke en matriarchale vrouw en herinnert ons de voorname rol die zij speelt in het hart van de vroegere en huidige maatschappijen, maar tevens het eeuwige voorwerp van lust of verbeelding is en het mysterie van het magische en tegelijk fascinerende leven illustreert».

Naar analogie met de sterke betrokkenheid ten overstaan van actuele thematieken die zijn kunstverzameling zelf kenmerkt, verkiest de Belgische verzamelaar Alain Servais de term féminité te onderzoeken in het licht van de van de plaats die de Mens inneemt in de Ontwikkeling van de Mensheid, en de verstandhouding tussen Natuur en Cultuur. Waarna hij verder uitweidt over een thema dat zijn aandacht weerhoudt; de «perversie» van vrouwelijkheid in kunstwerken die vaak door vrouwen zélf gemaakt werden en ons sterke en vaak misleidende beelden bieden die ons dan verplichten na te denken over wie we werkelijk zijn.

Tenslotte vergezelt Victor Ginsburgh ons voor de tweede maal en biedt hij alweer een selecte keuze aan dichtwerken en filosofische teksten, sensuele en uitdagende teksten die ons in staat stellen de kunstwerken op een andere manier te ervaren, onszelf in vraag te stellen en weg te dromen voor de kunstwerken die hem raakten. Zijn literaire reis brengt ons van Apollinaire over Emily Brönte en Paul Eluard tot Vladimir Nabokov.

Wijzelf wensen in deze accrochage kunstwerken te tonen die ons raken, ons  verontrusten, en bijzonder aanspreken door hun sensualiteit en schoonheid, mysterie en uitdaging, humor en spot, geweld en intelligentie. Maar deze accrochage biedt ons tevens de mogelijkheid verder te gaan en een politieke visie toe te voegen aan een artistieke visie rond de hedendaagse betekenis die wordt gegeven aan Vrouwelijkheid waarin soms nog geweld, esthetiek en psychologie een belangrijke rol spelen.

Myriam en Amaury de Solages
De gasten

De kunstverzamelaars

  • Renaud Bergonzo
  • Joaquin Pecci
  • Alain Servais
  • Amaury en Myriam de Solages

De kunstenaar

  • Oda Jaune

De literatuur kenner

  • Victor Ginsburgh