De Accrochages
De andere accrochages

16 JANUARI - 30 MAART
 

De samensmelting van lichaam en geest, van gedachten en emoties; onze gemoedstoestanden verbinden ons onmiskenbaar met de wereld, zij vergezellen ons.


Etats_dames_1 Etats_dames_2 Etats_dames_3Etats_dames_4 Etats_dames_5 Etats_dames_6Etats_dames_7 Etats_dames_8 Etats_dames_9

Herinneringen, vergeten momenten, gewaarwordingen, al dan niet uitgesproken gedachten, dit alles vindt men terug in de tentoonstelling “Gemoedstoestanden”. Dit Huis wordt als het ware een metafoor van ons brein, elke kamer stelt er een hersengebied voor, onze ziel wordt er blootgelegd en weerspiegeld.

Het Huis als metafoor want, zoals Gaston Bachelard het zo mooi verwoordde “si l’on nous demandait le bienfait le plus précieux de la maison, nous dirions : la maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur, la maison nous permet de rêver en paix”. (Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, 1957) / “I should say: the house shelters day-dreaming, the house protects the dreamer, the house allows one to dream in peace.” (Gaston Bachelard, The poetics of space, 1957)

Droom, Emotie en Ziel dus, allen veringd in “ons” huis , waar men zich in alle rust kan terug trekken en men kan overgeven aan zijn gedachten.

Deze gemoedstoestanden worden toegelicht aan de hand van de kunstwerken geselecteerd door vier kunstverzamelaars echtparen en de kunstenaar genodigde, Thomas Lerooy.
Thomas Lerooy, somber en romantisch naar het imago van zijn kunstwerken, opent deze wandeling doorheen het huis; menselijke passies, lyrisme, leed en herinneringen. Zijn tekeningen en beeldhouwwerken geven ritme aan de salons en aan de kunstwerken die de deelnemende kunstverzamelaars ons leenden. Zijn hedendaagse maar tegelijkertijd, tijdloze kunstwerken weven een subtiele band tussen het verleden, het vluchtige heden en de toekomst die alleen in onze verbeelding bestaat.

Hoewel elkeen uniek is in zijn of haar emoties, vinden we elkaar in deze tentoonstelling waarin we uitdrukking geven aan ons mens-zijn, zoals het deelnemend kunstverzamelaars echtpaar, Chris en Lieven Declerck het zo juist zegt.

De subjectieve en persoonlijke natuur van onze gemoedstoestanden waren een stimulerende uitdaging voor deze tentoonstelling waarin we dialogen trachten te scheppen. Want de kunstwerken spreken ons van “emoties en  affecties”, zoals Yannicke en Wilfried Cooreman ons vertellen bij hun deelname aan deze tentoonstelling.

Tenslotte definiëren Colette en Jean-Pierre Ghysels op voortreffelijke wijze kunst in haar tijdloze dimensie: “kunst slaagt er wonderlijk wel in, gevoelens om te zetten in een positieve, stimulerende, verrijkende en blijvende energie voor de geest”.

Elk kunstwerk dat zij uitleenden, wordt extra in de verf gezet aan de hand van sonnetten die Victor Ginsburgh selecteerde uit werken van Shakespeare, du Bellay, Nabokov, Neruda of nog Borges. Dit intensief opzoekingswerk verdient alle aandacht. Deze sonnetten dompelen ons onder in de magische wereld van de poëzie die op magistrale wijze, weerklanken biedt aan ons “innerlijke”.

Onze dank gaat uit naar onze vrienden kunstverzamelaars : Yannicke en Wilfried Cooreman; Chris en Lieven Declerck; Colette en Jean-Pierre Ghysels. Zij zijn allen geëngageerde, kalme, serene, dynamische en aanhankelijke mensen. Boordevol positieve energie, delen zij in hun vreugde en emoties.

Onze dank gaat tevens uit naar Victor die ons het grote plezier deed voor de derde keer deel te nemen als literaire genodigde. Tenslotte gaat onze dank uit naar Thomas Lerooy die zo goed gehoor gaf aan onze Gemoedstoestanden.

Myriam en Amaury de Solages
De gasten

De kunstverzamelaars

  • Yannicke en Wilfried Cooreman
  • Chris en Lieven Declerck
  • Colette en Jean-Pierre Ghysels
  • Myriam en Amaury de Solages

De kunstenaar

  • Thomas Lerooy      

 

De literatuur kenner

  • Victor Ginsburgh