De Accrochages
De andere accrochages

19 SEPTEMBER - 15 DECEMBER
Jonge Kunstverzamelaars is een Manifest, en heeft als opzet, gangbare ideeën de nek om te draaien.
Jonge Kunstverzamelaars doet ons letterlijk ‘goed’ en Maison Particulière verheugt zich deze ‘jonge spruiten’ te verwelkomen.

JC_1JC_2JC_3JC_4JC_5JC_6

Ze zijn jonger dan 40 jaar. Ze zijn met z’n 7. Het zijn Belgen, Luxemburgers en Fransen. Zij heten Pascaline, Ronald, Joris, Chiara en Steve, Bieke en Tanguy. Kunst is hun passie. Zij tonen ons kunstwerken die hen omringen in hun dagelijkse leven. Zij kozen een kunstenaar van hun generatie: Fabrice Samyn.

Het feit dat wij het adjectief Jong associëren met de naam Kunstverzamelaar zou tegenstrijdig kunnen zijn. Toch is dat niet zo. Kracht, vitaliteit, spontaniteit, nieuwsgierigheid en aanpassingsvermogen die de Jeugd kenmerken zijn namelijk intrinsieke eigenschappen van een kunstverzamelaar. “Kunstverzamelaar zijn” is een geestesgesteldheid.

Welke geestesgesteldheid bewoog onze genodigden?
De spontaniteit die hun keuze kenmerkt, hun vinnige blik, hun nieuwsgierigheid ten overstaande van hun tijd, de kracht die hun overtuigingen uitstraalt.  

Chiara en Steve Rosenblum, de oudste deelnemers, kozen in de grootste vrijheid werken uit die geëngageerd, humoristische dan wel verwarrend zijn, naar het imago van hun collectie zelf. Beiden zijn meer dan wie ook, geheel begeesterd door de Kunst, zoals blijkt uit de openstelling van hun collectie voor het publiek in de fascinerende Rosenblum Collection & Friends stichting te Parijs.

Pascaline Smets, wiens prille kunstverzameling dagelijks aangroeit mede door haar talrijke verplaatsingen, toont ons ook hier een grote openheid van geest gekenmerkt door een verscheidenheid aan smaken en interesses. Zichzelf beter kennen en tegelijkertijd zichzelf openstellen voor de buitenwereld, is de drijfveer van Pascaline, “Kunst heeft deze verrassende en magische dualiteit: een universele en toegankelijke kant, klaarblijkelijk vrij van geopolitieke, culturele of linguïstiek belemmeringen en een intieme, eigenaardige kant die een persoonlijke en bedwelmende taal verwekt die eenvoud  uitstraalt”.

Bieke en Tanguy Clerinx-Van Quickenborne verzamelen sinds 6 jaar en behoren tot de groep kunstverzamelaars voor dewelke “van Kunst houden” niet alleen betekent “kunst aankopen” maar tevens nauwe banden onderhouden met de jonge kunstenaars wiens werken zij waarderen. De drijfveer achter hun passie is onveranderd sinds het prille begin van dit avontuur “steeds weer op zoek gaan naar jonge kunstenaars die vragen om ontdekt te worden”.

Bij Ronald Rozenbaum staat de kunstenaar centraal in zijn liefde voor de kunst. Zijn eruditie, zijn passie voor filosofie en zijn bedachte maar vrije meningen inzake kunst, kenmerken hem. Hoewel hij nog maar sinds 3 jaar kunst verzamelt, stelt hij, met reeds de nodige afstandname, “kunst is totaal onnodig… dus helemaal noodzakelijk”. Een zin die menig kunstverzamelaar aanspreekt.

Joris Beernaert, de jongste van de deelnemers, toont ons dat “jong zijn” en “kunstverzamelaar zijn”, inhoudt prioriteiten maken, selectief zijn en voornamelijk erg jonge kunstenaars volgen. Zo financieerde hij zijn allereerste aankopen met het geld dat hij verdiend had met studentenjobs. Hij geeft toe dat hij evenveel voeldoening vindt in het dagelijks omringd te zijn en te leven met kunstwerken als in het “zoeken naar nieuwe talenten en in de contacten met de kunstenaars, galeristen en kunstverzamelaars”.

Als wij één aanknopingspunt tussen al de deelnemende kunstverzamelaars zouden moeten duiden, dan is het wel bescheidenheid. De kunstwerken zelf en de uitwisselingen met kunstenaars staan ver voor het opwerpen van een ego.

Laten we het tenslotte even over Fabrice Samyn, hebben, de kunstenaar die inging op de uitnodiging van de deelnemende kunstverzamelaars. Het betreft hier geen onbetekenende keuze, hij vertaalt een bezorgdheid die onze tijden kenmerken, de rol van het beeld.

Fabrice Samyn geeft het beeld een “actuele” rol maar laat niet na, terzelfdertijd, in zijn werken te verwijzen naar beelden die ons eeuwenlang beïnvloed en bepaald hebben. Zijn benadering sluit aan bij het “eeuwenoude debat waarbij men onderscheid tracht te maken tussen het idool en het icoon, profane en gewijde schoonheid en datgene dat fascinatie dan wel vrije contemplatie opwekt”.

Deze tentoonstelling is puur plezier voor ons want het weerspiegelt onze onafgebroken bevragingen aangaande het verzamelen van kunst zelf. Deze tentoonstelling verrast ons, wij zijn tenslotte deze keer zélf toeschouwers en zijn dus echt verbluft, verheugd, en ietwat van ons stuk gebracht.

Wij ondervonden veel plezier, en dit is net het eerste en meest essentiële, levendige en waardevolle gevoel dat ons allen overrompelt bij de aankoop van een kunstwerk dat ons aangrijpt.

Myriam en Amaury de Solages
De gasten

De kunstverzamelaars

  • Joris Beernaert
  • Chiara en Steve Rosenblum
  • Ronald Rozenbaum
  • Pascaline Smets
  • Bieke en Tanguy Clerinx-Van Quickenborne

De kunstenaar

  • Fabrice Samyn