De Accrochages
De andere accrochages

18 APRIL - 30 JUNI
Deze zevende tentoonstelling van Maison Particulière biedt een nieuwe gelegenheid tot het uitwisselen van gedachten met kunstverzamelaars en hun verzamelingen; Innerlijke Reizen is een eerbetoon aan de poëzie, dromen, meditatie en aan de vreugde die wij aan kunst in het algemeen en kunstwerken in het bijzonder beleven.

Site_1Site_2Site_3Site_4Site_5
Site_7Site_6Site_8

Reizen, komen en gaan, ontdekken, verkennen…
Wanneer kunstverzamelaars een kunstwerk beschouwen, doen zij veel meer dan louter werken bijeen te brengen, op te stapelen en een verzameling op te zetten. Aan de hand van deze werken, werpen zij tevens een blik naar hun innerlijke.
Aangezien er evenveel kunstverzamelaars zijn als manieren om kunst te verzamelen, en er evenveel kunstwerken zijn als redenen om lief te hebben, te beroeren, te verontrusten,  van streek te brengen, of te bevragen, geeft de huidige tentoonstelling gestalte aan verschillende vormen van intimiteit, dromen, oproepingen en introspecties, aan persoonlijke blikken.

Elke kunstverzamelaar heeft Innerlijke Reizen op een heel persoonlijke manier geïnterpreteerd en aldus vorm gegeven aan zijn eigen dromen en reizen, zowel letterlijk als figuurlijk. Elke reis bevangt talrijke ervaringen en de verzamelingen portretteren dan ook vaak verschillende reizen:
Cédric en Cookie Liénart praten ons over velerlei gevoelens en de manieren waarop deze gevoelens uitgedrukt worden in de kunst.
Antoine de Galbert toont ons aan de hand van zijn keuzes, zijn eigen introverte reis en vrije blik en schetst aldus een soort van autoportret.
Galila reist doorheen de talrijke thema’s die haar collectie rijk zijn en onthult ons een tipje van haar buitengewone persoonlijkheid, want de kunstwerken waarmee zij zich omringt, “omvatten et bevatten letterlijk een deel van zichzelf”.
Wijzelf beseffen instinctief dat de werken die ons in het dagelijkse leven vergezellen, ongetwijfeld doordrongen zijn van dromen, ontsnappingspogingen, en ons aanzetten tot meditatie.
Niettegenstaande de verschillen in smaken, kunnen wij ons allen vinden in onze vrijheid van keuze, in onze drang naar emoties en introspectie, deze manier van ‘naar het innerlijke te kijken’’, synoniem van alle kunstverzamelingen. Want allen spreken wij over ons zelf, onthullen wij ons doorheen de werken die wij tonen.
Tenslotte leek het ons vanzelfsprekend om Cris Brodahl uit te nodigen voor dit thema. In haar introspectieve werken spreekt deze geheime en gesloten kunstenares van een wereld van stilte, van de tijd die voorbij gaat, van onzegbare maar essentiële indrukken die in onze levens opduiken… Zij is misschien wel de belichaming zelf van Innerlijke Reizen…

Het is de eerste keer dat wij elke deelnemende kunstverzamelaar een eigen salon toewezen. Wij hopen hen aldus de kans te bieden werkelijk op te gaan in het thema, en alle dimensies van Innerlijke Reizen aan bod te laten komen, zonder enig voorbehoud en aldus de intimiteit en de nabijheid die de kunstverzamelaar onderhoudt met zijn werken te beklemtonen. Om dezelfde reden hebben wij ook allen zelf literaire fragmenten uitgekozen die bepaalde werken illustreren.
In de andere salons van het huis is de herkomst van de werken onderschikt aan de gelaagdheid van Innerlijke Reizen en vormen de werken van Cris Brodahl de rode draad die al deze werken met elkaar verbindt.

Innerlijke Reizen meer dan welk ander thema ook, zou wel eens het best onze visie weten te weerspiegelen: het reizen doorheen de kunst, het reizen doorheen de verschillenden manieren van verzamelen, het hand in hand reizen in alle verscheidenheid en diversiteit. Deze tentoonstelling is een hommage aan de kunstverzamelaars, aan hun overtuigingen en hun manier om hun passie met anderen te delen.

Onze dankbaarheid gaat uit naar de kunstverzamelaars, Cookie en Cédric Liénart de Jeude, Galila, Antoine de Galbert, alsook naar Cris Brodahl, onze kunstenares genodigde, die ingingen op onze uitnodiging. Hun deelname is kostbaar, de geleende kunstwerken zijn bijzonder, zeldzaam en van onschatbare waarde.

Myriam en Amaury de Solages

De gasten

De kunstverzamelaars

  • Antoine de Galbert
  • Galila
  • Cédric et Cookie Liénart
  • Amaury et Myriam de Solages

De kunstenaar

  • Cris Brodahl