De Accrochages
De andere accrochages

17 JANUARI - 24 MAART
Paradoxaal genoeg lijken de drie termen - seks, geld en macht - tezamen of apart genomen, als vreselijk banaal. Geen dag gaat voorbij zonder dat we geconfronteerd worden met de wezenlijkheid van deze woorden. Nemen wij echter nog de tijd om ons vragen te stellen?

SAP_1SAP_2SAP_3

SAP_4SAP_5SAP_6

Om enige afstand te nemen, om de zaken te begrijpen? Eens te meer interpelleert kunst ons, bevraagt zij ons, overvalt en stoort zij ons… en dit voor onze eigen bestwil.

Zijn seks, geld en macht nog steeds taboe? Deze termen zijn immer en bijzonder relevant: de macht van seks, macht en politiek, geld en macht, seks en drugs, seks en geweld, rijke seks, seksspeeltjes, bedwelming door geld, verleiding en macht, glorie en macht, …. we vinden een oneindige combinatie van deze drie woorden terug in de grootste schandalen van onze huidige en vroegere maatschappijen. Deze drie termen zijn ook onafwendbaar verbonden met de Geschiedenis van de mensheid. Waar seks wellicht aangeboren en archaïsche behoeften betreft, betreffen seksuele relaties, geld en macht misschien meer intrinsieke en gesofisticeerde geneugten? Wij leven in een tijdperk van gedematerialiseerd geld, van buitensporige macht en bewust en openlijk beleefde seks. Dit is éénmaal de werkelijkheid, niemand is er immuun voor.

Met de kunstverzamelaars, de kunstenaars en de literaire genodigden die samen met ons deelnemen aan deze tentoonstelling lichten wij dan ook net de universaliteit en tijdloosheid van de voorstellingen van seks, geld en macht toe en trachten wij ook de heersende hedendaagse opvattingen te overstijgen.

De primitieve Afrikaanse beelden die ons werden geleend door de Marc Leo Felix bieden ons de kans de voorstellingen en de verbanden tussen deze drie woorden in pre-koloniale tijden te benadrukken. Deze rituele objecten zijn waardevolle informatiebronnen en  getuigenissen van dit verleden.

In zijn boeiende tekst ontcijfert Marc Leo Felix deze objecten: de beeldhouwwerken zijn ware machtsvertoningen die men in alle maatschappijen terug vindt, zij spreken ons meer van rijkdom dan van geld, zij zijn tekenend voor de zucht naar nakomelingschap dat niet alleen zekerheid beidt maar tevens de fundamentele reden is voor seks.

Aangaande de selectie van Estelle en Hervé Francès die ons het plezier deden voor de tweede maal deel te nemen aan onze tentoonstellingen, neemt de driehoeksverhouding seks, geld en macht, zoals zij deze definiëren, een ware plaats in hun collectie die gewijd is aan “de mens en zijn uitspattingen”. Dit onderwerp behelst immers, naar hun inzien, “het plezier de ogen goed open te houden daar waar we ze maar al te vaak sluiten; ten overstaan van dwang, autoritarisme, corruptie.”

Galila ontsluiert een deel van haar collectie dat gewijd is aan geld, een “intieme bezorgdheid” die zij met ons deelt. Wat haar én ons boeit in haar opzet en selectie van kunstwerken die met geld te maken hebben, is de manier waarop kunstenaars met behulp van ordinaire bankbriefjes, zinspelen op existentiële en ernstige problemen”.

Alain Servais definieert deze drie termen als “de belangrijkste drijfkrachten achter alle menselijke activiteit.” Ook hij neemt voor de tweede maal deel aan onze tentoonstellingen en toont ons hoe obsessies in zijn collectie “kunstwerken omvatten die menselijke instincten oproepen zonder deze te beoordelen maar de wezenlijkheid ervan aankaarten.”

Kendell Geers, de kunstenaar genodigde die ons het plezier deed in te gaan op onze uitnodiging, legt ons in een krachtige en gevoelige tekst uit dat de essentie van zijn werk als kunstenaar ligt in het feit dat “kunst niet negotieerbaar is”.
Transformatie en symboliek zijn stevig verankert in zijn oeuvre, vandaar dat de werken die hij uitkoos voor deze tentoonstelling ons dan ook spreken over geweld, apartheid, het lichaam en iconen. Deze kunstwerken dienen gelézen te worden want zij bevragen ons en onthullen geheimen verborgen in het diepste van ons wezen.

Wat onze keuze betreft, en omdat wij dit thema hebben gekozen, dat provocerend zou kunnen lijken, dwongen deze drie woorden ons het hoofd te bieden aan een werkelijkheid die we soms, of eerder al te vaak niet onder ogen willen zien. Hypocrisie? Sex, Money and Power zijn gewoon wezenlijk verbonden met ons leven, net zoals hun tegenhangers, Liefde, Vrijgevigheid en Goedheid.

Last but not least, gaat onze dank uit naar Alain Mallart die Marcel Croës aan zijn zijde uitnodigde om een literair duo te creëren. De teksten en citaties die zij nauwgezet uitzochten en dewelke meerdere kunstwerken van een literair vleugje voorzien, alsmede de tijd die zij ons schonken, geven blijk van hun grote vriendschap waarvoor wij hen danken.

Onze dankbaarheid gaat uit naar al onze genodigden, voor hun visie als kunstverzamelaars. De emoties die zij weten over te brengen met hun selecties, uit zich in een krachtige tentoonstelling die ons allen zal interpelleren en ons zal doen bevragen, ons zal doen glimlachen en vooral zal uitnodigen tijd te nemen om na te denken.

De gasten

De kunstverzamelaars

  • Marc Leo Felix
  • Hervé et Estelle Francès
  • Galila
  • Alain Servais
  • Amaury et Myriam de Solages

De kunstenaar

  • Kendell Geers        

De literatuur kenners

  • Marcel Croës
  • Alain Mallart