De Accrochages
De andere accrochages

19 APRIL - 30 JUNI
De 'struggle for life', het aanvechten van bepaalde situaties, de strijd voor het vrijwaren van belangen, de plicht tot herinnering, het verzet tegen alleenheersers, de bevraging van waarden, apologieën, of systeemkritiek, … hoe individueel of collectief deze conflicten en strijd ook kunnen zijn, zij hebben allen een universele dimensie.

Struggle-1Struggle-3

Struggle-4Struggle-5Struggle-6

Struggle-7Struggle-9

Hedendaags kunstenaars, alsmede kunstenaars van vervlogen tijden en vroegere beschavingen zijn vaak, als individuën maar ook als vertegenwoordigers van een gemeenschap, geprivilegieerde getuigen en soms betrokkenen in bestaande of vroegere conflicten

De vierde accrochage van Maison Particulière, Struggle(s), tracht conflicten, strijd en denunciaties te portretteren. Al deze vreedzame of geweldaddige, intieme of gemeenschappelijke vormen van strijd, zijn allen moedige betwistingen van een ongenoegen of van een werkelijkheid. Is een kunstwerk niet het resultaat van een intieme en voelbare emotie van een kunstenaar? Meent een niet-democratische maatschappij niet in de eerste plaats kunstenaars en kunstwerken fysisch of symbolisch de kop te moeten indrukken? Of hen aan hun macht te onderwerpen?

De werken die deel uitmaken van deze tentoonstelling zijn gemaakt door kunstenaars die zich inspireren van dictaturen of allerlei vormen van censuur die ze vaak zelf beleefd hebben. Ze zijn aldus zelf betrokken bij of de getuigen van belangrijke gebeurtenissen en waarnemers van de driften van de huidige samenleving. Zij getuigen allen, weliswaar op verschillende manieren, van Struggle(s).

Deze tentoongestelde kunstwerken werden vrijgevig door onze genodigde bruikleengevers zélf geselecteerd te midden van hun kunstverzamelingen en tonen de verscheidenheid en veelvuldigheid aan visies inzake het gegeven thema, Struggle(s). De bruikleengevers geven hier geen tegengestelde maar complementaire gedachten weer; zij spreken ons van het liefdevolle verweer en moeilijkheden waarmee men dagelijks geconfronteerd wordt, de milieu- en  genderproblematiek, geluidloze vormen van verweer…
Maar in fine gaat het hier allemaal om Odes aan het Leven, zoals Jean-Claude Rachline het zo goed verwoordde.

Onze dank gaat uit naar onze vrienden kunstverzamelaars, onze kunstenaar genodigde, Josep Niebla die wonderwel ‘het spel’, voorgesteld door Maison Particulière wisten te spelen 
en onze literaire genodigde Jean-Claude Rachline die de kunstwerken vergezelde van teksten die door hem zelf werden geschreven.

De kunstverzamelaars zijn het hart zélf van Maison Particulière. Dankzij hen hebben wij het plezier grootse kunstwerken aan het publiek te tonen. Zij bewijzen dat kunst mensen met verschillende achtergronden en culturen kán samen brengen.

Amaury en Myriam de Solages
De gasten

De kunstverzamelaars

  • 4 privéverzamelaars

De kunstenaar

  • Josep Niebla

De literatuur kenner

  • Jean-Claude Rachline