De Accrochages
De andere accrochages

19 JANUARI - 24 MAART
Tussen lichtzinnigheid en virtuositeit,  achteloosheid en elegantie, vluchtigheid en doorzichtigheid, waar vindt Lichtheid haar plaats?

Vindt men lichtheid niet terug in de contradictie zelf van het lot van het mensdom?

Legerete_8Legerete_10Legerete_3

Legerete_9LgretLegerete_2Legerete_5Legerete_4Legerete_6

«De ondraaglijke lichtheid», zoals Kundera het zo mooi zegt, leidt ons naar meditatie maar tevens ook naar de  lach. Is licht zijn niet helemaal vrij zijn? Vrij van eisen en sociale verplichtingen. Bieden kunstenaars , doorheen al hun navorsingen, ons niet de ultieme onderrichting in het bestaan dewelke slechts bereikbaar is door hun afstandelijke,  vederlichte en uitdagende blik?

De kunstwerken die deel uitmaken van deze derde accrochage en ons geleend werden door kunstverzamelaars die doorheen hun keuze hun gevoeligheid onthullen, tonen ons op een harmonieuze wijze de verscheidenheid in de notie Lichtheid.

Het gaat hier niet om tegenovergestelde visies maar om merkwaardige overeenkomsten.

Danuté en Alain Mallart hebben in de waaier van ‘lichtheden’ gekozen lichtheid te ervaren als een wegvliegen, als het streven naar gewichtloosheid en als een aanloop. Maar met de humor en de lichtheid die trouwens henzelf kenmerken, besloten zij het vraagteken ten bate te nemen en hun keuze uit te breiden met ironische en interpellerende kunstwerken.

Het vertrekpunt voor Maurice van Valen is de affiniteit die hij ervaart met kunstwerken die erin slagen ernstige onderwerpen tevens anekdotisch over te laten komen. De lichtheid die de werken uitstralen is hoegenaamd verbonden met de humor en een zekere ironie die men terugvindt in een serie «verstrooiende, poëtische en optimistische» kunstwerken die hij ons leent.

De intieme relatie die Pierre Marie Giraud onderhoudt met de werken van de kunstenaars die hij waardeert, weerspiegelt zich in zijn wil om deze te delen in alle ‘stilte’ en ‘meditatie’. Als kunstminnaar beschouwt hij immers graag de voorwerpen waarvan hij houdt en dewelke het ‘leven lichter maken’.

Lichtheid, gezien als de virtuositeit van de kunstenaar ten overstaan van zijn werk, als de beheersing van het gebaar en de materie, als het bewustzijn vóór de kennis worden op buitengewone wijze uitgedrukt door Pablo Reinoso, argentijns kunstenaar die in Parijs leeft en die als het ware bedwelmd wordt door het zien maar «niet terugdeinst voor de kennis die zich aan hem als enigmatisch of vanzelfsprekend voordoet».

Onze vriend Marcel Croës, eminente filmkenner, bekijkt het leven door de bril van zijn favoriete film’s, boeken en opera’s! De teksten die hij ons toereikt, gaande van Prévert naar Schönberg, Lao Tsu en Kafka, of de libretto’s van de opera’s van Verdi of Monteverdi lichten wonderwel zijn grote nieuwsgierigheid en zijn epicurisme toe.
Zoals hij ons zegt: «de films van Ernst Lubitsch vertolken het best mijn visie inzake lichtheid». Laten we dus met z’n allen «Design for living» en «Trouble in paradise» (opnieuw) zien.

Wijzelf kunnen haast niet leven zonder ‘Lichtheid’,  de mogelijkheid tegelijkertijd serieus zijn en in staat te zijn enige spot te kunnen drijven. Wij zijn tevens bijzonder gevoelig voor dichterlijke en luchtige kunstwerken, voor kunstenaars die enige spot weten te drijven en ons de mogelijkheid bieden het leven en haar mysteries ‘l’air de rien’ met humor te beschouwen.

Onze dank gaat aldus naar de heer en mevrouw Alain Mallart, de heer Maurice van Valen, de heer Pierre Marie Giraud, onze vrienden kunstverzamelaars, naar de heer Pablo Reinoso, fascinerende en poëtische Argentijnse kunstenaar en de heer Marcel Croës, vooraanstaande film- en opera kenner en buitengewoon belezen man, zij waren zo welwillend om samen met ons en in alle ‘lichtheid’ deze accrochage te verwezenlijken.

Amaury en Myriam de Solages
De gasten

De kunstverzamelaars

  • Pierre Marie Giraud
  • Alain en Danuté Mallart
  • Maurice van Valen
  • Amaury en Myriam de Solages

De kunstenaar

  • Pablo Reinoso

De literatuur kenner

  • Marcel Croës